Persondatapolitik

Persondatapolitik for

AL-Lift ApS, Transportvej 23, DK-7620 Lemvig

Introduktion

Denne persondatapolitik gælder for indsamling og behandling af dine personoplysninger i forbindelse med køb, udførelse af opgaver eller ansættelse hos AL-LIFT.

Når du selv giver personoplysninger til AL-LIFT via vores hjemmeside, mail, telefon eller direkte accepterer du, at dine personoplysninger gemmes og behandles med henblik på, at AL-LIFT opfylder din forespørgsel/køb/opgave på den bedst mulige måde.

Vi passer godt på dine oplysninger!
AL-LIFT ønsker med denne Persondatapolitik at vise:

 • hvordan vi opretholder det højeste niveau af sikkerhed for vores kunder og medarbejdere med hensyn til behandling af personoplysninger
 • hvordan vi på en overskuelig måde håndterer dine personoplysninger

Dataansvarlig

AL-LIFT er førende producent inden for vakuumløftere til industri og anlægsbyggeri.

Allan Laursen er direktør/indehaver for AL-LIFT og den dataansvarlige for virksomheden.

Firmas kontaktoplysninger er:

AL-LIFT ApS

Transportvej 23

DK-7620 Lemvig

Telefon: +45 9710 1074
www.al-lift.com

AL-LIFT udfører al håndtering af personoplysninger i henhold til Persondataforordningen (GDPR).

Når du afgiver dine personoplysninger, giver du samtidig samtykke til at dine personoplysninger kan behandles af AL-LIFT

AL-LIFT indsamler følgende personoplysninger

Virksomhedskunder og leverandører

 • Almindelige personoplysninger: Navn, adresse, telefonnummer, mobil, e-mailadresse, kunde/leverandørnummer, CVR-nummer, kontaktinformationer, ordrehistorik, betalingsinformationer

Medarbejdere

 • Almindelige personoplysninger før/under/efter ansættelse.
  Herunder kontraktlige forpligtelser i forbindelse med ansættelsesforhold
 • Kun hvis nødvendigt indsamles følsomme personoplysninger

Formål

AL-LIFT indsamler udelukkende personoplysninger, der er nødvendige for behandling af kunder, leverandører og ansatte.

Eksempler på formål, hvortil AL-LIFT indsamler personoplysninger:

 • Kontaktinformation til kunder/leverandører
 • Kunde/leverandørbehandling
 • Kontaktinformation til fremsendelse af faktura, tilbud, nyhedsbrev m.m.
 • Opfyldelse af lovkrav
 • Kontraktslige/ansættelseskrav over for ansatte

Tidsfrister for sletning/opbevaring

Personoplysninger slettes, når AL-LIFT efter lovgivning ikke længere er pålagt at skulle gemme oplysningerne, eller når der ikke længere er et formål med behandlingen.

Videregivelse af personoplysninger

AL-LIFT videregiver ikke personlige oplysninger til andre uden for virksomheden.

AL-LIFT benytter databehandlere til backup og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på AL-LIFTs vegne og må ikke anvende personoplysningerne til egne formål. Disse databehandlere er underlagt Databehandleraftaler og kontrolleres løbende angående overholdelse af Persondataforordningen.

AL-LIFT kan i visse tilfælde også være forpligtet til at videregive personoplysninger i henhold til lovgivning eller efter afgørelse fra en offentlig myndighed.

Ansøgninger

Hvis du søger en stilling hos AL-LIFT, behandler vi dine fremsendte oplysninger til at vurdere, om AL-LIFT vil tilbyde dig ansættelse, samt til kommunikation med dig under rekrutteringsprocessen.

Kun relevante medarbejdere fra ledelsen har adgang til at se fremsendte ansøgninger og personoplysninger.

Hvis AL-LIFT ønsker at gemme oplysninger fra ansøgere der ikke ansættes, indhentes samtykke fra ansøgeren til opbevaring af ansøgningen i maks. 6 måneder iht. Persondataforordningen.

Sikkerhed

AL-LIFT har truffet alle tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, går tabt, forringes eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Personoplysninger og behandling af persondata foretages kun iht. Persondataforordningen.

Cookies

AL-LIFT anvender ikke cookies.

Juridisk hjemmel (retslig grundlag)
AL-LIFT behandler personoplysninger med nedennævnte hjemmel for kunder og ansatte:

 • Opfyldelse af en kontrakt
 • Behandling af legitime interesser
 • Samtykker
 • Retlige krav
 • Interesseafvejning

Dine rettigheder

Angående de personoplysninger, som vi har registreret om dig hos AL-LIFT,
så er dine rettigheder i henhold til Persondataforordningen:

 • Du har ret til, at få indsigt i hvilke personoplysninger
 • Du har ret til, at få en kopi af dine personoplysninger
 • Du har ret til, at få rettet (berigtiget) dine personoplysninger
 • Du har ret til, at få dine personoplysninger slettet ”at blive glemt”
  Ønskes sletning vil AL-LIFT slette dine personoplysninger, dog med undtagelse af de personoplysninger, som Firma er pålagt at gemme iht. lovgivning
 • Du har ret til, at trækket dit samtykke tilbage
  Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på et samtykke fra dig, dog med undtagelse af de behandlinger, som AL-LIFT er pålagt at udføre iht. lovgivning
 • Du har ret til, at få dine personoplysninger flyttet/udleveret (Data portabilitet)
  i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format
 • Du har ret til, at få underretning om evt. brud på datasikkerheden hos AL-LIFT
 • Du har ret til, at indgive en klage over behandlingen til AL-LIFT
 • Du har ret til, at indgive en klage over behandlingen til Datatilsynet

Indsigt, udlevering og overførsel af data

Hvis du har sendt en anmodning om ovenstående, har AL-LIFT 4 uger til at rette, slette, udlevere eller overføre oplysningerne. Anmodningen skal underskrives af dig samt indeholde dit navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse samt kopi af dit pas eller dit kørekort.

AL-LIFT kan afvise anmodninger, der enten er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig teknisk indgriben, påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller i situationer hvor den ønskede handling må anses for værende yderst kompliceret.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager til AL-LIFTs behandling af personoplysninger kan du henvende dig til:

AL-LIFT ApS
Transportvej 23
DK-7620 Lemvig
Telefon: +45 9710 1074
www.al-lift.com

Att.: Allan Laursen
E-mail: al@al-lift.com

Medfører dette ikke en afklaring, kan en eventuel klage herefter rettes til Datatilsynet. Den aktuelle kontaktadresse kan findes på www.datatilsynet.dk